Cijene

Cjenik naših programa

 

280,00 kn

 
 
 

CIJENE ŠKOLE

 
 

230,00 kn

 
 
 

DRUGO DIJETE IZ ISTE OBITELJI

 
 
 

260,00 kn

 
 
 

CIJENE VRTIĆI

 
 

210,00 kn

 
 
 

DRUGO DIJETE IZ ISTE OBITELJI

 

 

Dječja sportska škola Balonko

Udruga za sport i rekreaciju Balonko
Višnje Stahuljak 7, 10000 Zagreb
tel: 098 962 53 29

              

JAVITE NAM SE