Ivan Josipović

bacc. cin.

 2016-2020 Kineziološki fakultet (usmjerenje kondicijska priprema sportaša)

 2015-2018 Pine beach Pakoštane (trener tenisa)

2018-2019 Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu (trener volonter)

2020- danas vaterpolo klub Medveščak (kondicijski trener volonter)

2020- danas Dječja sportska škola Balonko

            

TRENERI

UPOZNAJTE TIM NAŠIH TRENERA

Igor Musulin

prof. kineziologije

Josip Marinac

mag. cin.

Mate Maglov

peta godina Kineziološkog fakulteta

Ivona Ćaćić

mag. cin.

Patrik Horvat

apsolvent Kineziološkog fakulteta

Ivan Josipović

bacc. cin.

Dječja sportska škola Balonko

Udruga za sport i rekreaciju Balonko
Višnje Stahuljak 7, 10000 Zagreb
tel: 098 962 53 29

              

JAVITE NAM SE